دریافت فایل{تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور}

تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور|30009610|dm|تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اداره كل تربيت‌ بدني ‌و فعاليت هاي فوق برنامهاداره کل تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه شاهد از زير مجموعه هاي معاونت دانشجويي این دانشگاه بوده که خدمات خود را در دو بخش کلي شامل ، تربيت بدني و ورزش (کلیه فعالیت های ورزشی خواهران و برادران) و فوق برنامه (شامل انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی ، همایش دانشجویان جدیدالورود ، جشن دانش آموختگان دانشگاه و عمره دانشجویی) به دانشجویان ، کارکنان و هیئت علمی دانشگاه ارائه می نماید. باتوجه به این که این مکتوب برای افرادی تنظیم شده است که دانشجو هستند یا در آینده دانشجو خواهند شد ، تنظیم شده است ، ازتوضیح ورزش مربوط به کارکنان دانشگاه خودداری شده است.توجه : باتوجه به این اداره کل فعالیت های خودرا حتی الامکان متناسب با نیاز دانشجویان تنظیم می کند لذا از ذکر مصادیق ورزشی (رشته های ورزشی) خودداری شده است.الف : فعالیت های مربوط به بخش تربيت بدني و ورزش :سیاست های ما در اجرای فعالیت های ورزشی دانشجویی به شرح زیر است :به طور کلی دراین دانشگاه همه درخواست های ورزشی دانشجویان اجابت می شود. اما این اجابت منوط به شرایطی است که ازآن جمله اند :تعداد دانشجویان متقاضی درحد نصاب تخصیص اعبتارات مورد نیاز برای آن فعالیت باشند (تناسب تقاضا با صرفه و صلاح ) .افراد علاوه برثبت نام ، عملا هم دراین کلاس ها شرکت کنند (گاهی مشاهده شده است که اشخاص متقاضی هستند ولی هنگام آغاز کلاس ها با این که هزینه زیادی صرف راه اندازی آن شده است ، شرکت نمی کنند) .ورزش های همگانی که بیشترین افراد را پوشش می دهند ؛ درصورت وجودتقاضا ؛ دارای اهمیت ویژه ای خواهند بود.ورزش های قهرمانی دارای مزیت نسبی (درطول دوره دانشجویی با پرداختن به آن نتایجی برای دانشجویان حاصل می شود) دارای اولویت هستند . به سایر ورزش های قهرمانی که افراد توانمندی در آن ها حضور داشته باشند نیز به صورت خاص می پردازیم .

از طرح هایی که ورزش را به داخل سوئیت شما در خوابگاه بیاورد استقبال می کنیم . طرحی را دربعضی از خوابگاه ها به نام هراتاق یک باشگاه اجراکردیم که موفق بود . دراین طرح ، با استفاده از بروشور های آموزشی ، پوستر ویا با استفاده از یک نفر مربی آمادگی جسمانی که به شما سرمی زند و برای اجرای ورزش های عمومی مورد نیاز (حداقل ورزش برای همه) راهنماییتان می کند.خلاصه این که :با درنظر کرفتن بودجه و امکانات مصوب ورزشی ، تلاش می شود حتی الامکان به هیچ درخواست ورزشی معقولی (قهرمانی ، تفریحی و آموزشی) پاسخ منفی داده نشود. که این راهبرد در کمتر دانشگاهی مشاهده شده است.ورزش هاي تفريحي : درصورتی که دانشجویان بخواهند بادوستان خود به فعالیتی ورزشی به صورت تفریحی (نه آموزشی و حرفه ای ) بپردازند می توانند با ارائه کارت دانشجویی به مسئول مربوط (مسئول انجمن ورزشی رشته مورد نظر که ازبین خود دانشجویان داوطلب و علاقمند انتخاب شده و می شوند) ، اقلامی از قبیل توپ ، تور ، راکت و ... را برای اجرای فعالیت های تفریحی ورزشی خود دریافت نمایند. بدیهی است درصورت وجود تقاضا برای اقلامی که موجود نباشد ، با درخواست مسئول انجمن مربوط ، ازسوی این اداره کل تهیه و دراختیار قرار می گیرد.توضیح : برای انتخاب مسئول انجمن ورزشی موردنظر دانشجویان دواطلب به کارشناس مربوط در اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه مراجعه وبرای پذیرش مسئولیت اعلام آمادگی می کنند . به مسئولان انجمن های ورزشی و تعدادی از دانشجویان همکاروی کاردانشجویی پرداخت می شود.کلاس های آموزشی رشته های مختلف ورزشی : دانشجویان علاقمند به رشته های مختلف ورزشی با ارئه تقاضای کتبی به مسئول انجمن مربوط (اگرانجمن ورزشی آن رشته تشکیل نشده باشد ، شما می توانید موسس آن باشید) ، درصورتی که تعداد به حدنصاب مشخصی (برای هررشته ورزشی متفاوت است) برسد ، آن کلاس بادعوت از مربی مجرب تشکیل می شود.درصورتی که قابلیت ارائه این خدمات در فضاهای ورزشی موجود در دانشگاه وجود نداشته باشد از فضاهای خارج ازدانشگاهی که نزدیک خوابگاه یا دانشکده ها باشد ، به صورت اجاره استفاده می شود. همه هزینه های مربوط (به جزلباس ورزشی تمرین) از سوی این اداره کل پرداخت می شود.درسال 85 حدود 48 کلاس آموزشی رشته های مختلف برای دانشجویان دانشگاه اجرا شد.مسابقات ورزشی داخل دانشگاه :همه ساله متناسب با تقاضا و شرایط هرکدام از خوابگاه ها (7 خوابگاه) و دانشکده های دانشگاه (8 دانشکده) مسابقات ورزشی رشته های مختلف از جمله فوتسال، والیبال ، پینگ پونگ ، طناب کشی ، ورزیده ترین فرد خوابگاهی یا دانشکده ای (سپس دانشگاهی) و ... برگزار می شود.درسال 86 جوایز ورزشی به ترتیب زیر درنظر گرفته شده است :مقام اول (تیمی یا انفرادی) حدود 220000 ریال مقام دوم 180000 ریال و مقام سوم 150000 ریال .درسال 85 حدود 60 مسابقه ورزشی تیمی و انفرادی برای دانشجویان برگزارشد.مسابقات ورزشی چندجانبه استانی و کشوری :درصورت وجود دانشجویانی که دارای توانایی و شرایط لازم برای شرکت در میادین ورزشی کشوری باشند تیم های ورزشی مربوط تشکیل و با شرکت در اردوهای آمادگی در این مسابقات شرکت خواهندکرد. بدیهی است تمامی هزینه های مربوط از سوی این اداره کل پرداخت می شود.این توانایی در حین برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه نیز شناسایی خواهد شد.

درسال 85 تیم های ورزشی دانشجویی دانشگاه در حدود 20 مسابقه کشوری شرکت کردند. درمسابقات جشنوراه شاهد استان تهران مقام اول کشتی و مقام سوم والیبال از آن دانشجویان دانشگاه شد و درمجموع مسابقات جشنواره و کشوری (دانشجویان و کارکنان) 25 مقام انفرادی (اول تاسوم) و 8 مقام تیمی (اول تاسوم) نصیب دانشگاه شد.اماکن ورزشی :استخر بین المللی :این مجموعه ورزشی زیبا ، در کنار مجموعه پردیس اصلی دانشگاه ، واقع در کنار بزرگراه خلیج فارس (روبروی مرقد حضرت امام ره) واقع است که برای ورزش های آبی تفریحی ، آموزشی و مسابقات از آن استفاده می شود.مجموعه ورزشی شهید مفتح :این مجموعه نیز در پردیس اصلی دانشگاه واقع شده است و شامل یک سالن ورزش های توپی و یک سالن ورزش های غیرتوپی است .سالن های ورزشی خوابگاه ها :خوابگاه ملت (خواهران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانیخوابگاه حجاب یا شهید نجات الهی (برادران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانیخوابگاه کوثر (خواهران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانی و سالن تیراندازیخوابگاه ایرانشهر (خواهران) : سالن ورزشی آمادگی جسمانیخوابگاه شهید آوینی (برادران) : سالن بدنسازیضمن این که احداث اماکن ورزشی بیشتراز جمله زمین فوتبال ، سالن های چندمنظوره و ... دردستور کاردانشگاه قراردارد ، تا تحقق آنها ، مابقی نیازمندی های سالن های ورزشی از طریق سالن های استیجاری تامین می شود.ب : فعالیت های فوق برنامه غیرورزشی :دراین بخش از فعالیت های اداره کل تربیت بدنی وفوق برنامه مواردزیر تعریف شده و پیگیری می شود:امور مربوط به انجمن هاي علمي پژوهشي دانشنجويي :دانشجویان رشته های مختلف می توانند حسب دستورالعمل مربوط اقدام به ایجاد انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی نمایند. هدف کلی این انجمن ها ، ایجاد نشاط علمی و بالابردن سطح علمی دانشجویان است. دبیر شوراهای انجمن های علمی پژوهشی دانشگاه (متشکل از انجمن های علمی پژوهشی دانشکده ها که خود از انجمن های رشته تشکیل شده اند) عضو کمیته حمایت و نظارت برانجمن های مذکور است . هرطرح یا پیشنهادی که دراین کمیته تصویب شود مورد حمایت مالی این ادره کل نیز خواهدبود.

انتشارنشریات علمی ازسوی دانشجویان نیز درحیطه اختیارات انجمن های مذکوراست.

از مقالات دانشجویی که درکمیته حمایت و نظارت مورد تصویب قرارگیرند حمایت مالی می شود.اعزام به اردوهای تخصصی علمی نیز به همان صورت خواهدبود. به طور کلی فعالیت های این انجمن ها بسیار متنوع است و دانشجویان می توانند با هماهنگی اساتید دروس و گروه درسی مربوط بسیاری از فعالیت های علمی را طراحی و اجراکنند (هرگونه نیاز به کمک های مالی دراین خصوص منوط به تصویب کمیته حمایت و نظارت است) .ستاد عمره دانشجويي :همه ساله و براساس سهميه هاي تخصيصي از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (براي گروه هاي غير پژشکي) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پژشکي (برای دانشجویان گروه پزشکی) فراخوان عمومی صادر و پس از ثبت نام از دانشجویان متقاضی عمره ، فهرست اسامی اعضای اصلی اعزامی مشخص و در تابستان هرسال اعزام آنان به مکه مکرمه صورت می گیرد. (هزینه برعهده دانشجویان است . مبلغ 2000000 ریال وام به متقاضیان تخصیص داده می شود).درسال جاری 131 نفر از دانشجویان برای عمره مشرف خواهندشد.طرح انتخاب دانشجوی نمونه کشوری :براساس آیین نامه مصوب وزارت خانه های فوق الذکر این طرح با هداف شناسایی و انتخاب دانشجوي نمونه کشوري همه ساله دراین اداره کل اجرامی شود. تاکنون دانشگاه شاهد همواره جزو انتخاب شدگان بوده است .این طرح همچنین برای دانشجویان شاهد به صورت خاص و تحت عنوان دانشجوی نمونه شاهد کشوری اجرا می شود.درصورت تمایل دانشجویان جدیدالورود ، می توان کارگاه های توجیهی و آموزشی دراین خصوص برگزار کرد. دانشجویان نمونه کشوری از سال 1377 لغايت در جدول زیر نمایش داده شده است:تعداد كلنمونه كشوري غير شاهدنمونه كشوري شاهد39 نفر18 نفر21نفرهمايش دانشجويان جديدالورود :درابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه ، همایشی تحت عنوان همایش شاهدان مهر با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود با دانشگاه ، باحضور رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران ، و رئیس و مسئولان دانشگاه ، برگزار می شود. دراین همایش هدایایی نیز به رسم یادبود تقدیم دانشجویان می شود.جشن دانش آموختگان دانشگاه :همه ساله در پایان تحصیل دانشجویان ، جشنی تحت عنوان جشن دانش آموختگان با حضور سه نفر از اولیاء دانش آوخته ، باحضور رئیس و مسئولان دانشگاه برگزارمی شود. دراین جشن تندیسی به رسم یادبود به همه دانشجویان اهدا می شود و عکس های دسته جمعی یادگاری گرفته می شود.سایت های رایانه :از سوی این اداره کل ، درهمه خوابگاه های دانشجویی سایت رایانه و اینترنت راه اندازی و تحویل اداره کل خدمات دانشجویی (خوابگاه ها) شده است. برای ادامه کارهای مورد نیاز آن می بایستی از آن اداره کل ، اقدامات لازم را پیگیری نمایید. دکتر علي اصغر يزداني، معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش، چهار ماه بعد از شروع به کار خود، جداي از مصاحبه هاي کوتاه و جداگانه در حوزه مسئوليت خود، در سومين مصاحبه تفصيلي اش، خبر از تدوين الگوي جديد فعاليتهاي پرورشي مدارس مي دهد، که به اعتقاد وي، نوعي نوآوري در مديريت و برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي محسوب مي شود. يزداني اين الگو را همراستا با رويکرد وزير جديد آموزش و
مطالب دیگر:
تحقیق در مورد خمیر بیسکویتتحقیق با موضوع پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آنتحقیق کامل کشاورزی 86 صتحقیق با موضوع آشنایی با پورت USBتحقیق با موضوع تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکارتحقیق با موضوع تاریخچه Cad/Camتحقیق واقعه کشتار هفده شهریور 57 (جمعه سیاه) و پیامدهای آنتحقیق با موضوع تاریخچه GPSتحقیق با موضوع تاریخچه پستمقاله نقش ورزش بر سلامتیتحقیق با موضوع تاریخچه کامپیوترتحقیق با موضوع تاریخچه هوش مصنوعیمقاله رهیافتهای تاریخی در اندیشه امام خمینی (ره)تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل امكانپذیر و طرح پیشنهادی سیستمتحقیق در مورد سقوط سامانیانتحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سیستمها و روشهاتحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزارتحقیق با موضوع پیدایش تصویرسازی گرافیكیتحقیق در مورد شهید آیت الله سید حسن مدرستحقیق با موضوع (file allocation table) fatتحقیق با موضوع تعریف و طبیعت هوش مصنوعیپاورپوینت درمان شناختی اختلالات اعتیادیتحقیق با موضوع تغییر محیط اوراکل 8تحقیق با موضوع تفاوت YAHOO و GOOGLE تفاوت پست الکترونیک Yahoo و GMailتحقیق با موضوع تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر